اوقاف نیوز
 
وبلاگ اطلاع رسانی اوقاف استان گلستان

نام نام خانوادگی نام پدر استان شهر نوع جایزه 1 قربانعلی محمودی شعبانعلی اصفهان سمیرم مکه 2 اعظم حسنی محمدحسین اصفهان اصفهان کربلا 3 محمدجواد سرمست منصور اصفهان فلاورجان کربلا 4 مریم شفیعی عباس اصفهان اصفهان کربلا 5 آیت اله پرنجانی منصور اصفهان اصفهان کربلا 6 مجتبی رحمانی علی محمد اصفهان خوروبیابانک کربلا 7 مهدی آخوند شعبانعلی اصفهان خوروبیابانک کربلا 8 سمیه دادخواه بیدگلی علی نقی اصفهان آران و بیدگل مشهد 9 شیلا مختاری ولی اله اصفهان خمینی شهر مشهد 10 معصومه محمدزاده قربانعلی اصفهان مبارکه مشهد 11 مهدی کشاورز غلامحسین اصفهان بن رود مشهد 12 اکرم السادات موسویان سید حسن اصفهان نایین قلم گویای قرآنی 13 میلاد افشاری رحمت اله اصفهان سمیرم قلم گویای قرآنی 14 ریحانه امینی هرندی حسن اصفهان هرند قلم گویای قرآنی 15 زهرا فلاحی محمدولی اصفهان فلاورجان قلم گویای قرآنی 16 احسان سعیدی حجت اله اصفهان اصفهان هدیه فرهنگی 17 رضا پورکرد محمدعلی اصفهان تیران و کرون هدیه فرهنگی 18 سمیه موسوی حسین اصفهان اصفهان هدیه فرهنگی 19 محبوبه علیخانی علی اصفهان خوروبیابانک هدیه فرهنگی 20 علی اکبر یوسفی عباسعلی اصفهان کوهپایه هدیه فرهنگی 21 صغری فتحی زاده ریزی نصراله اصفهان زرین شهر هدیه فرهنگی 22 رمضان غلامی عباس اصفهان اصفهان هدیه فرهنگی 23 مریم چوپانی باقر اصفهان مبارکه هدیه فرهنگی 24 شکوفه نوروزی ابوالقاسم اصفهان تیران و کرون هدیه فرهنگی 25 علیرضا مطیعی محمدعلی اصفهان اصفهان هدیه فرهنگی 26 رضا جعفرپور محمدحسین اصفهان نظرآباد هدیه فرهنگی 27 محمد کریمی بلال اصفهان اصفهان هدیه فرهنگی 28 حلیمه خاتون شریفان اسماعیل اصفهان مبارکه هدیه فرهنگی 29 پریسا عطائی سعید اصفهان شهرضا هدیه فرهنگی 30 محمود محمدی مقدم عبدالله البرز کرج کربلا 31 فاطمه فلاحت کار سعادتقلی البرز هشتگرد مشهد 32 ثریا محمدی دوسالدهی محمد البرز کرج مشهد 33 لیلا سلیمیان میزاعلی البرز طالقان قلم گویای قرآنی 34 زهرا فراهانی رهنان البرز کرج قلم گویای قرآنی 35 رامین رسولی حیدر البرز کرج هدیه فرهنگی 36 معصومه دهقان نژاد حسن البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 37 فاطمه زارعکار کرم البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 38 کبری جعفری قشم علی البرز کرج هدیه فرهنگی 39 حسین کاظمی علی اصغر البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 40 معصومه اینانلو اسماعیل البرز اشتهارد هدیه فرهنگی 41 کلثوم دهقانژاد ذولفعلی البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 42 جلال فلاح نژاد عباسعلی البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 43 بهاره ظفرنیا مرتضی البرز کرج هدیه فرهنگی 44 بنفشه سفیداری ناصر البرز کرج هدیه فرهنگی 45 تاجی فلاح نژاد نقی البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 46 سعید دهقان نژاد علی محمد البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 47 عباس نجفی محمد البرز کرج هدیه فرهنگی 48 سیدحسین طاهری سیدعلی البرز کرج هدیه فرهنگی 49 حسن معدنی مجتبی البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 50 زهرا جعفری قشم علی البرز کرج هدیه فرهنگی 51 داود کوه بر حسین البرز نظرآباد هدیه فرهنگی 52 سمیه زارعکار رفیع البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 53 مجید سامانی پور کاظمعلی البرز هشتگرد هدیه فرهنگی 54 امیرمحمد جعفرخانی باب اله البرز کرج هدیه فرهنگی 55 سامان خانی شرف علی ایلام شیروان چرداول مکه 56 فاطمه میرزایی ایرج ایلام دره شهر کربلا 57 مالک بسطامی علی نجات ایلام ایلام مشهد 58 امیرحسین انگاشته مراد ایلام دره شهر مشهد 59 مرجان هاشمی یداله ایلام دره شهر قلم گویای قرآنی 60 منیره قیصری غضبان ایلام ایلام قلم گویای قرآنی 61 رقیه میرزادی حسن ایلام آبدانان قلم گویای قرآنی 62 یوسف فتح الهی علی جان ایلام شادآباد قلم گویای قرآنی 63 پوریا عبدالهی غلامرضا ایلام ایلام هدیه فرهنگی 64 فاطمه موسی زاده امیرعلی ایلام دره شهر هدیه فرهنگی 65 بهناز نادمی شامحمد ایلام ایوان هدیه فرهنگی 66 شمس اله کمالوندی نورمحمد ایلام چوار هدیه فرهنگی 67 حمید موسی بیگی بسطام بگ ایلام ایلام هدیه فرهنگی 68 زینب عزیزی کمر ایلام ایلام هدیه فرهنگی 69 فاطمه جعفری محمدعلی ایلام دهلران هدیه فرهنگی 70 طیبه رستمی علی ایلام ایوان هدیه فرهنگی 71 آمنه سلیمی حشمت ایلام سرابله هدیه فرهنگی 72 نبی شاهمرادی علی حسین ایلام دره شهر هدیه فرهنگی 73 فرزانه امیدی عبدالجبار ایلام ایلام هدیه فرهنگی 74 آغانازار یوسفی نژاد عباس ایلام چوار هدیه فرهنگی 75 امیر درویش نیا جعفر ایلام دره شهر هدیه فرهنگی 76 علیرضا یاسمی نعمت ایلام ایوان غرب هدیه فرهنگی 77 صدیقه حیدری مراد ایلام ایلام هدیه فرهنگی 78 لیلی باهنر صادق ایلام ایوان هدیه فرهنگی 79 زینب یاسمی عبدالرضا ایلام ایوان هدیه فرهنگی 80 احسان زمانی ابراهیم ایلام ایلام هدیه فرهنگی 81 پیمان مظفری ایلخانی ایلام چوار هدیه فرهنگی 82 مراد مرادی راد ابراهیم ایلام ایوان غرب هدیه فرهنگی 83 سحر مرادخانی هدایت اله ایلام دهلران هدیه فرهنگی 84 محمد قاسمی رضا ایلام دهلران هدیه فرهنگی 85 کوثر عباسی عباس ایلام سرابله هدیه فرهنگی 86 مریم قدمی توکلی ایلام دهلران هدیه فرهنگی 87 لیلا عزیزی هومان ایلام ایوان هدیه فرهنگی 88 اعظم برجعلی عبدالکریم ایلام مهران هدیه فرهنگی 89 زهرا اسدی شهید بندر ایلام ایوان هدیه فرهنگی 90 محمد جهانی پاشا ایلام سرابله هدیه فرهنگی 91 کریمه علی کرمی بیژن ایلام دهلران هدیه فرهنگی 92 سیده فاطمه مرلوی مراد ایلام دهلران هدیه فرهنگی 93 فاطمه خدانوری سردار ایلام دره شهر هدیه فرهنگی 94 فاطمه شهبازی نورمحمد ایلام ایوان غرب هدیه فرهنگی 95 فاطمه موسی بیگی حمید ایلام ایلام هدیه فرهنگی 96 اسفندیار اسدی احمد ایلام ایلام هدیه فرهنگی 97 مسعود مردانی سعد ایلام دهلران هدیه فرهنگی 98 زهرا حبیبی عباس آذربایجان شرقی اسکو کربلا 99 علیرضا کاسبی ایرج آذربایجان شرقی تبریز مشهد 100 رضا فنجانچی کاظم آذربایجان شرقی تبریز مشهد 101 سریه کفیلی بیرامی محمدعلی آذربایجان شرقی اسکو قلم گویای قرآنی 102 نعمیه مجیدی مجید آذربایجان شرقی تبریز قلم گویای قرآنی 103 محمدابراهیم مبلی خلیل آذربایجان شرقی مرند هدیه فرهنگی 104 مرتضی نجفی نسب ابراهیم آذربایجان شرقی تبریز هدیه فرهنگی 105 غلامحسن صحیغ تیل میرزاعبدالله آذربایجان شرقی شبستر هدیه فرهنگی 106 حسین مظاهری پیکرمحمد آذربایجان شرقی هادی شهر هدیه فرهنگی 107 محسن اژدری خسروشاهی علی آذربایجان شرقی خسروشهر هدیه فرهنگی 108 افسانه صادق زاده کمال آذربایجان شرقی شبستر هدیه فرهنگی 109 عباس حسن زاده رسول آذربایجان شرقی اهر هدیه فرهنگی 110 زهرا اسدپور عزیز آذربایجان شرقی بناب هدیه فرهنگی 111 سرس ندیمی بادل علیایی محمد آذربایجان شرقی سهند هدیه فرهنگی 112 محمد جنوبی بناب اسداله آذربایجان شرقی تبریز هدیه فرهنگی 113 نعمیه ابوکی داود آذربایجان شرقی اسکو هدیه فرهنگی 114 راضیه عابدی اسمعیل آذربایجان شرقی تبریز هدیه فرهنگی 115 وحیده پاسدار جهانگیر آذربایجان شرقی شبستر هدیه فرهنگی 116 جعفر لساجدی سفیران جدید فتح اله آذربایجان شرقی تبریز هدیه فرهنگی 117 حمیده قربانزاده حسن آذربایجان شرقی مرند هدیه فرهنگی 118 سیدرسول موسوی شجری میرخلیل آذربایجان شرقی مراغه هدیه فرهنگی 119 سکینه اقدسی حسین آذربایجان شرقی مراغه هدیه فرهنگی 120 حسین ستاری عنایت آذربایجان شرقی کلیبر هدیه فرهنگی 121 جعفر خاتمی اسکوئی اصغر آذربایجان شرقی اسکو هدیه فرهنگی 122 حسین شاهوردی علمداری احمد آذربایجان شرقی جلفا هدیه فرهنگی 123 سیدرضا موسوی سیدنصرت اله آذربایجان غربی تکاب مکه 124 مرحمت عباسپور فتاح محمدحسین آذربایجان غربی شوط کربلا 125 فاطمه خضرلو ابراهیم آذربایجان غربی شوط کربلا 126 اصغر عاجل اکبر آذربایجان غربی خوی کربلا 127 جعفر اکبری زال آذربایجان غربی شوط مشهد 128 محمدسعید امیری اباحلت آذربایجان غربی تکاب مشهد 129 رضا یزدانی عطاالله آذربایجان غربی تکاب مشهد 130 ناصر ذوالفقاری کریم آذربایجان غربی سلماس قلم گویای قرآنی 131 شبنم شفیعی محمدانور آذربایجان غربی بوکان قلم گویای قرآنی 132 شهین جودی شادالله آذربایجان غربی تکاب قلم گویای قرآنی 133 شیرین سعیدی چیانه ولی اله آذربایجان غربی نقده قلم گویای قرآنی 134 الیاس محمدزاده شیرویله آذربایجان غربی پلدشت هدیه فرهنگی 135 ذوالفقار چکمه دمزدیلحقانی رجبعلی آذربایجان غربی سلماس هدیه فرهنگی 136 بالا عبدالعلی زاده احمد آذربایجان غربی ماکو هدیه فرهنگی 137 صدیقه محمدی اسماعیل آذربایجان غربی نقده هدیه فرهنگی 138 میلاد حیدری حسین آذربایجان غربی پلدشت هدیه فرهنگی 139 مهدی قهرمانی عیسی آذربایجان غربی پلدشت هدیه فرهنگی 140 سکینه بهزادی عبد الرضا بوشهر کنگان کربلا 141 سکینه بجلی احمد بوشهر چغارک مشهد 142 یدالله عباسی اکبر بوشهر بوشهر قلم قرآنی 143 رقیه یونسی علی بوشهر بوشهر فرهنگی 144 ریحانه زارع علی بوشهر عسلویه فرهنگی 145 رضوان غریب زاده احمد بوشهر خورموج فرهنگی 146 آمنه پرنیان فرد احمد بوشهر خورموج فرهنگی 147 عزیزه خوشابی ماندنی بوشهر بوشهر فرهنگی 148 مریم منصوری حیدر بوشهر دیر فرهنگی 149 سیده زهرا حسینی محمدی سید عزیز بوشهر آبدان فرهنگی 150 سکینه صمیصی رضا بوشهر آبدان فرهنگی 151 منیژه فرهادی سبز علی بوشهر بوشهر فرهنگی 152 اکرم انگار عبدالله بوشهر دیر فرهنگی 153 انسیه کشتکار محمد بوشهر عسلویه فرهنگی 154 فاطمه ایاسی محمد بوشهر کنگان فرهنگی 155 مریم اکبری غلام حسین تهران تهران هدیه فرهنگی 156 فرح تاجیک قنبر تهران پاکدشت هدیه فرهنگی 157 فهیمه سلطانی نژاد هدایت الله تهران تهران هدیه فرهنگی 158 زهره داودی مهری تهران تهران هدیه فرهنگی 159 محسن احمدی محمد حسن تهران تهران هدیه فرهنگی 160 اعظم آتشین عبدالله تهران تهران هدیه فرهنگی 161 مژگان قره خانلو اصغر تهران تهران هدیه فرهنگی 162 معصومه حسینی اسمعیل تهران شهریار هدیه فرهنگی 163 علی اکبر رجبی علی تهران شهرقدس هدیه فرهنگی 164 آرش غفوری مجید تهران تهران هدیه فرهنگی 165 علی اکبر غلامی محمد تهران تهران هدیه فرهنگی 166 فرزانه ماه پسند غلام تهران شهر قدس هدیه فرهنگی 167 خدیجه لطیفی سلمان تهران شهریار هدیه فرهنگی 168 الهام باجلان علی محمد تهران شهر ری هدیه فرهنگی 169 عذرا ابراهیمی مسلم تهران تهران هدیه فرهنگی 170 فاطمه فلاح پور شعبانعلی تهران پاکدشت هدیه فرهنگی 171 عاطفه محبوب مهدی تهران تهران هدیه فرهنگی 172 کلثوم زارعی نژاد نعمت تهران هشتگرد هدیه فرهنگی 173 اکبر محمد یار ابراهیم تهران تهران هدیه فرهنگی 174 فاطمه محمدی شامخ محمد علی تهران شهرقدس هدیه فرهنگی 175 سودابه اکبری اکبر تهران تهران هدیه فرهنگی 176 محسن قرباندوست ابوالحسن تهران اسلامشهر هدیه فرهنگی 177 مرتضی حسینی اسمعیل تهران شهریار هدیه فرهنگی 178 پروین مدنی پور محمد اسماعیل تهران ساوجبلاغ هدیه فرهنگی 179 شهید کیانی اسماعیل تهران تهران هدیه فرهنگی 180 سکینه بختیاری علی تهران تهران هدیه فرهنگی 181 مریم باصفا قدرت تهران تهران هدیه فرهنگی 182 عبدالله عارفی مهدی تهران تهران هدیه فرهنگی 183 نجیبه خاوری محمد تهران رباط کریم هدیه فرهنگی 184 رحمن یداللهی محمد تهران تهران هدیه فرهنگی 185 علی توانا ابراهیم تهران شهریار هدیه فرهنگی 186 رضا نوری جهانگیر تهران بهارستان هدیه فرهنگی 187 مریم کاظمی محمد تهران بومهن هدیه فرهنگی 188 امیرحسین فضلی زاده کوهی مهدی تهران تهران هدیه فرهنگی 189 لیلا سعادتی محراب تهران تهران مکه 190 ستاره صولتی نعمت اله تهران تهران کربلا 191 زینب شیرین امیر علی تهران تهران کربلا 192 جواد گلبعی پور قدرت تهران تهران کربلا 193 کوکب رحیمی احمد تهران تهران کربلا 194 مهدی عیوض زاده عنایت الله تهران تهران کربلا 195 پریسا آقائی احمد تهران باقر شهر کربلا 196 اسماعیل رشیدیان احمد تهران تهران کربلا 197 عارفه قلی نیا اروج علی تهران تهران مشهد 198 فاطمه باقر خانی علی میرضا تهران تهران مشهد 199 حسین قاسمی محمد رحیم تهران شهریار مشهد 200 مهدی احمدی فر ابراهیم تهران تهران مشهد 201 جلیل بحرانی فر اسمعیل تهران تهران مشهد 202 رحیم حسن زاده محمد علی تهران تهران مشهد 203 مرضیه سرپرست ابراهیم تهران تهران قلم گویا 204 سید علی میر محمدی سید ابراهیم تهران پاکدشت قلم گویا 205 اکرم همتی شمس علی تهران شهریار قلم گویا 206 جعفر امیدی گرگری حیدر تهران تهران قلم گویا 207 حجت میراب بجستانی محمد حسین تهران تهران قلم گویا 208 مصطفی طالبی بور خانی علی تهران شهرقدس قلم گویا 209 مصطفی قربانی الله مراد چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 210 افشین آقا بگی علی حسین چهار محال و بختیاری بلداجی هدیه فرهنگی 211 علیرضا سلیمانپور مرتضی چهار محال و بختیاری بروجن هدیه فرهنگی 212 سکینه غفاری عبدالغفار چهار محال و بختیاری بروجن هدیه فرهنگی 213 حمید صمیمی محمد مراد چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 214 علی گرجی قاسم علی چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 215 عصمت پرونده علی چهار محال و بختیاری شلمزار هدیه فرهنگی 216 محسن عبدالله زاده رحمان چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 217 پروین صفیان امیر قلی چهار محال و بختیاری بروجن هدیه فرهنگی 218 عباس عباسی علی محمد چهار محال و بختیاری بروجن هدیه فرهنگی 219 فرزانه غلامیان حسن چهار محال و بختیاری بروجن هدیه فرهنگی 220 سمیه اسماعیلی رحمت الله چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 221 بهنام امیدیان دهکردی رضا قلی چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 222 فاطمه حمزه سیف الله چهار محال و بختیاری شلمزار هدیه فرهنگی 223 مهدی جعفریان کورش چهار محال و بختیاری شهر کرد هدیه فرهنگی 224 مهشاد محمدی حسن چهار محال و بختیاری شهر کرد مشهد 225 فاطمه بهرامی حسین چهار محال و بختیاری شهر کرد قلم گویا 226 مهناز مشرفبان آقا علی چهار محال و بختیاری بروجن کربلا 227 محمدرضا قامری مهدی خراسان جنوبی زیرکوه کربلا 228 جواد نجومی مهدی خراسان جنوبی فردوس مشهد 229 فرزانه نجومی مهدی خراسان جنوبی فردوس مشهد 230 صدیقه قبورری محمد خراسان جنوبی فردوس قلم گویای قرآنی 231 معصومه قاسمی مهدی خراسان جنوبی بشرویه قلم گویای قرآنی 232 حامد حسین پور پرویز خراسان جنوبی سرایان هدیه فرهنگی 233 رضا مهری کامرور احمد خراسان جنوبی سرایان هدیه فرهنگی 234 فاطمه جوان بخت محمد خراسان جنوبی نهبندان هدیه فرهنگی 235 علی احمدشاهی غلامحسین خراسان جنوبی سرایان هدیه فرهنگی 236 منیره سادات خاکساری مقدم سیدمحمدعلی خراسان جنوبی بشرویه هدیه فرهنگی 237 معصومه سادات هاشمیان سیدحسین خراسان جنوبی بشرویه هدیه فرهنگی 238 سجاد قاضی اسماعیل خراسان جنوبی بشرویه هدیه فرهنگی 239 مهدیه بازی غلامحسین خراسان جنوبی سرایان هدیه فرهنگی 240 خدیجه اکبری حسین خراسان جنوبی بیرجند هدیه فرهنگی 241 فاطمه طبی محمد خراسان جنوبی قاین هدیه فرهنگی 242 زهرا خلیلیان رجبعلی خراسان جنوبی بشرویه هدیه فرهنگی 243 حکیمه برکیان علی خراسان جنوبی بشرویه هدیه فرهنگی 244 جواد ظهیری محمدحسن خراسان جنوبی سرایان هدیه فرهنگی 245 محمدرضا صارمی فرد علی خراسان جنوبی بیرجند هدیه فرهنگی 246 محمدحسین نخعی خراسان جنوبی بیرجند هدیه فرهنگی 247 مرضیه وفایی حسین خوزستان دزفول کربلا 248 میثم لطفی احمد خوزستان بندرماهشهر مشهد 249 فاطمه حیدرزاده عزیزاله خوزستان شوشتر مشهد 250 محمد عاشوری یوسف خوزستان بهبهان قلم گویای قرآنی 251 امیرحسین آرمات احسان خوزستان بهبهان هدیه فرهنگی 252 زهره صوفی خسرو خوزستان شوشتر هدیه فرهنگی 253 محمد جلیلیان حضرتعلی خوزستان خرمشهر هدیه فرهنگی 254 آمنه القاصی محمد خوزستان شوشتر هدیه فرهنگی 255 فاطمه ابراهیم زاده کوزری موسی خوزستان شوشتر هدیه فرهنگی 256 سحر کوهستانی سعید خوزستان رامهرمز هدیه فرهنگی 257 زهرا روشن زاده سیف اله خوزستان اهواز هدیه فرهنگی 258 فاطمه انصاری زاده محمد خوزستان رامهرمز هدیه فرهنگی 259 علیرضا خبازیانی زاده محمود خوزستان شوشتر هدیه فرهنگی 260 محمدجواد سخاوت منش محمود خوزستان دزفول هدیه فرهنگی 261 علی رضا عظیمی نیا محمود خوزستان دزفول هدیه فرهنگی 262 فرح ظاهرطحان حبیب خوزستان دزفول هدیه فرهنگی 263 اکرم گنچعلی وند علی آقا خوزستان دزفول هدیه فرهنگی 264 هدیه بدیعی علی خوزستان دزفول هدیه فرهنگی 265 شهره عالمشاه سیدمحمدصادق خوزستان دزفول هدیه فرهنگی 266 آرزو محمدی عسگرعلی زنجان زنجان کربلا 267 مصطفی صالحی اکبر زنجان ابهر مشهد 268 اصغر محمدی حمزه علی زنجان طارم مشهد 269 نازیلا قاسمی محمدرضا زنجان زنجان قلم گویای قرآنی 270 فاطمه صالحی پنجعلی زنجان زنجان قلم گویای قرآنی 271 حسن عباسی فغانعلی زنجان زنجان هدیه فرهنگی 272 سیده فاطمه مقدم آغاجری سیدکوچک زنجان خدابنده هدیه فرهنگی 273 علی شریفی قاسمعلی زنجان خدابنده هدیه فرهنگی 274 رقیه الهی قنبرعلی زنجان ابهر هدیه فرهنگی 275 کبری احدی علی زنجان زنجان هدیه فرهنگی 276 موسی قاسمی فرد عین الله زنجان زنجان هدیه فرهنگی 277 قاسم محمدی یدالله زنجان ابهر هدیه فرهنگی 278 علی واعظی بیرامعلی زنجان ابهر هدیه فرهنگی 279 مصطفی ابراهیمی تقی زنجان خدابنده هدیه فرهنگی 280 نرگس لطفی پور احمد زنجان طارم علیاء هدیه فرهنگی 281 بیت اله هاشمی پور سیف اله زنجان طارم هدیه فرهنگی 282 ابوالفضل اسدی حبیب اله زنجان طارم هدیه فرهنگی 283 سیدجلیل موسوی محمدی سیدصادق زنجان طارم هدیه فرهنگی 284 احسان رستمی بهمن زنجان زنجان هدیه فرهنگی 285 زهرا باباخانی افراسیاب زنجان زنجان هدیه فرهنگی 286 حسین شرفی نوحعلی زنجان زنجان هدیه فرهنگی 287 نسرین شعاعی شعبان زنجان زنجان هدیه فرهنگی 288 زهرا نظری حمیدرضا زنجان زنجان هدیه فرهنگی 289 ستاره حیدری مهرعلی زنجان طارم هدیه فرهنگی 290 صدیقه مقدم خلیل زنجان ابهر هدیه فرهنگی 291 ماه نساء بیرقی جبرئیل سمنان مهدیشهر مکه 292 امیر محمد سلطانیان امین الله سمنان مهدیشهر کربلا 293 ماهرخ شکری حسین سمنان مهدیشهر کربلا 294 علی اصغر رستمی محمد سمنان مهدیشهر کربلا 295 حسین علینقیان حسن سمنان دامغان مشهد 296 مصطفی طاهران پور محمد سمنان دامغان مشهد 297 اعظم فیض غلامحسین سمنان سرخه مشهد 298 سمیرا نصیری قربانعلی سمنان میامی قلم گویا 299 مینا شامانی محمود سمنان دامغان قلم گویا 300 بهمن معصومی محمد سمنان گرمسار قلم گویا 301 ویدا حبیبی قدرت الله سمنان سمنان قلم گویا 302 حسین موسوی سید علی اکبر سمنان شاهرود هدیه فرهنگی 303 محسن سفیدیان علیمراد سمنان دامغان هدیه فرهنگی 304 احمد رضا موری نبی اله سمنان دامغان هدیه فرهنگی 305 امیرحسین ابراهیمی اسد الله سمنان سرخه هدیه فرهنگی 306 فاطمه زهرا جلالی محمد باقر سمنان دامغان هدیه فرهنگی 307 مهدی خواجه زاده شعبانعلی سمنان دامغان هدیه فرهنگی 308 سیدابراهیم حسینی سیدتقی سیستان و بلوچستان سرباز کربلا 309 سمیه شرفی محمد سیستان و بلوچستان زابل مشهد 310 عباسعلی داورنژاد بهرام سیستان و بلوچستان زابل مشهد 311 سیده فاطمه موسوی موردی سیداسماعیل سیستان و بلوچستان زاهدان قلم گویای قرآنی 312 حامد واعظی عبدالعلی سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 313 جلال کوچکی محمد سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 314 مریم محمدقاسمی عباسعلی سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 315 نرگس کردی عباس سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 316 علی اکبر نطاق نجفی رضا سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 317 نعمیه کیخامقدم عیسی سیستان و بلوچستان زابل هدیه فرهنگی 318 روح الله حیدری محمدابراهیم سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 319 نوید خواجه پرویز سیستان و بلوچستان زابل هدیه فرهنگی 320 فاطمه سرگزی شیرمحمد سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 321 علیرضا سراوانی غلام سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 322 سارا آرطیس موسی سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 323 نرگس پوانیه قزاقی علی سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 324 حمیدرضا علی صوفی ابراهیم سیستان و بلوچستان زابل هدیه فرهنگی 325 یاسر حسین بر محمدرحیم سیستان و بلوچستان سراوان هدیه فرهنگی 326 منیره گلوی ابراهیم سیستان و بلوچستان زاهدان هدیه فرهنگی 327 مجتبی زارع عبدالله فارس شیراز مکه مکرمه 328 سیاوش محمودی گودرز فارس کازرون کربلا 329 راضیه زارع عبدالله فارس شیراز کربلا 330 امیر حسین ارشاد فر علی اکبر فارس کازرون کربلا 331 فریبا رضایی ناصر فارس شیراز مشهد 332 محمد مهدی بهادری زاده منصور فارس شیراز مشهد 333 کبری فرجی شکرالله فارس داراب مشهد 334 ثمن گل رفیعی آزاد فارس جهرم قلم قرآنی 335 بهروز مرزبان عبدالرسول فارس فسا قلم قرآنی 336 نرگس مرزبان مصطفی فارس فسا قلم قرآنی 337 محترم آصفی کیا علی فارس نور آباد قلم قرآنی 338 صغری خادمی رضا فارس داراب فرهنگی 339 غلامرضا ظریف قنبر فارس فسا فرهنگی 340 علیرضا زارعی عبد الرضا فارس فسا فرهنگی 341 نجمه حامدی محمد مهدی فارس شیراز فرهنگی 342 عباس گندمی شهریار فارس کازرون فرهنگی 343 محسن مختاریان پور ناصر فارس قائمیه فرهنگی 344 اکرم دهقانی علی قزوین قزوین کربلا 345 عصمت زرباف علی اکبر قزوین قزوین مشهد 346 مریم زاجکانی محمد قزوین قزوین مشهد 347 سحر کرمی لیالی رضا قزوین قزوین قلم گویا 348 حسن سرخوش رمضان قزوین قزوین قلم گویا 349 حدیث سلیمی عبد الحسین قزوین قزوین هدیه فرهنگی 350 اسماعیل افتخاری قدرت قزوین آوج هدیه فرهنگی 351 مهدیه کلهر موسی قزوین قزوین هدیه فرهنگی 352 شعبانعلی محبوبی نژاد علی اصغر قزوین قزوین هدیه فرهنگی 353 زهرا محبوبی نژاد شعبانعلی قزوین قزوین هدیه فرهنگی 354 مریم احمدی علی اصغر قزوین قزوین هدیه فرهنگی 355 سارا محمدی علی قزوین قزوین هدیه فرهنگی 356 میترا جوشقانی اصغر قزوین بوئین زهرا هدیه فرهنگی 357 صدیقه صادقی سیف الله قزوین قزوین هدیه فرهنگی 358 اکرم آقاجانی عبداله قزوین قزوین هدیه فرهنگی 359 حسین کرمی جنتی محمد قزوین قزوین هدیه فرهنگی 360 زینب محدی محمود علی قزوین آوج هدیه فرهنگی 361 صالحه محمدی ولی اله قزوین آوج هدیه فرهنگی 362 زهره جوینده محمد قزوین قزوین هدیه فرهنگی 363 کبری توکلی ابوطالب قزوین قزوین هدیه فرهنگی 364 صغری دربندی الهیار قزوین قزوین هدیه فرهنگی 365 مژگان ملائی حسین قزوین قزوین هدیه فرهنگی 366 سیده سمانه وهابی سید حسن قزوین قزوین هدیه فرهنگی 367 زهرا خلیلی وجیه الله قزوین قزوین هدیه فرهنگی 368 محمد افشار ابراهیم قزوین قزوین هدیه فرهنگی 369 فاطمه میلادی پور محمدعلی قم قم کربلا 370 حسین جعفری مینو گیوعلی قم قم مشهد 371 مریم جعفری جعفر قم قم مشهد 372 داود اجاقی حسینعلی قم قم قلم گویای قرآنی 373 سیدصفدر طاهری آقابالا قم قم هدیه فرهنگی 374 زلیخا رضالو ذبیح اله قم قم هدیه فرهنگی 375 زهرا علیزاده بمونعلی قم قم هدیه فرهنگی 376 مرتضی اختررضوی قم قم هدیه فرهنگی 377 عباس محمدزاده غلامرضا قم قم هدیه فرهنگی 378 مهدی خیراندیش یحیی قم قم هدیه فرهنگی 379 زهرا عابدینی جواد قم قم هدیه فرهنگی 380 احمد نظیری فرد محمد قم قم هدیه فرهنگی 381 محمدنوید شاهسواری قاسم قم قم هدیه فرهنگی 382 قاسم صالحی چلچه کرامت قم قم هدیه فرهنگی 383 منصور علیقلی نژاد حسین قم قم هدیه فرهنگی 384 محمود اورجی حافظ علی قم قم هدیه فرهنگی 385 دانیال معصومی راد شمس الله قم قم هدیه فرهنگی 386 زهرا علیقلی نژاد حسین قم قم هدیه فرهنگی 387 سهیلا عباسی عربشاه حکمعلی قم قم هدیه فرهنگی 388 ژیلا حامدی عطا الله کردستان سقز کربلا 389 کاوس خان بیگ زاده اسد الله کردستان بانه مشهد 390 صبری احمدی حمد الله کردستان کردستان مشهد 391 آرش صولی حسین کردستان سنندج قلم گویا 392 مسعود مرادی دوسر تیمور کردستان قروه هدیه فرهنگی 393 مهدی توسلی محمود کردستان بیجار هدیه فرهنگی 394 پرستو رستمی اسمعلی کردستان قروه هدیه فرهنگی 395 فریبا محمدی محمد کردستان کردستان هدیه فرهنگی 396 حمید راستی زلفعلی کردستان سقز هدیه فرهنگی 397 حمید تقی پور حبیب الله کردستان قروه هدیه فرهنگی 398 کوثر کوثری علی کردستان قروه هدیه فرهنگی 399 معصومه تورچی عظیم کردستان سنندج هدیه فرهنگی 400 فاطمه صادقی نبی اله کردستان سنندج هدیه فرهنگی 401 موسی رستمی قربانعلی کردستان بانه هدیه فرهنگی 402 سعدیه شریفی کردستان سنندج هدیه فرهنگی 403 سعید راستی حمید کردستان سقز هدیه فرهنگی 404 منیره جهان بین یار احمد کردستان سنندج هدیه فرهنگی 405 ثریا مهرلی علی اشرف کردستان بیجار هدیه فرهنگی 406 سینا عبد رئوف کردستان سقز هدیه فرهنگی 407 مریم قربانی پور یارعلی کرمان راین مکه مکرمه 408 مسعود نظری رباطی مهدی کرمان باغین کربلا 409 فاطمه محد باقری حسین کرمان انار کربلا 410 اعظم زعیم حسینی اناری پور کرمان انار کربلا 411 بهروز هداینی محمدی رضا کرمان بم کربلا 412 مجید راجی امیر حسینی نعمت الله کرمان راین کربلا 413 راضیه شعاعی غلامحسین کرمان کرمان کربلا 414 ابوالفضل اکبری محمد آبادی سفلی عباس کرمان انار کربلا 415 مهدی شکوهیان زاد محمود کرمان کوهبنان مشهد 416 محمد شکوهیان زاد محمود کرمان کوهبنان مشهد 417 ابوالفضل صادقی محمد کرمان کرمان مشهد 418 فاطمه قدایی خضری حسن کرمان بردسیر مشهد 419 فرشته قریه میرزایی یدالله کرمان راین مشهد 420 امین کمال الدینی محمد رضا کرمان بم مشهد 421 بتول اریکان اکبر کرمان راور مشهد 422 لیلی پورجعفری حسین کرمان انار مشهد 423 مهری کاظمی سرنباتی علی کرمان زرند مشهد 424 سکینه علی نژاد حسن کرمان انار مشهد 425 سارا منصوری حسن کرمان زرند قلم قرآنی 426 نجمه ؟؟نژاد حسین کرمان راین قلم قرآنی 427 سمیه فروغی فر عباس کرمان بم قلم قرآنی 428 فخری السادات روح الامینی سید ابراهیم کرمان کرمان قلم قرآنی 429 نصرت غنی راینی حسین کرمان راین قلم قرآنی 430 علی موحدی نیا خوبیار کرمان کرمان قلم قرآنی 431 مرتضی جعفری راینی حسین کرمان راین قلم قرآنی 432 فاطمه روح الامینی سید عباس کرمان کوهبنان قلم قرآنی 433 محمود شکوهیانزاد جواد کرمان کوهبنان قلم قرآنی 434 هدیه صادقی محمد کرمان کرمان قلم قرآنی 435 رزا فانی ملکی داوود کرمان بم فرهنگی 436 عباس مکی آبادی غلامحسین کرمان سیرجان فرهنگی 437 زکیه شهدادی محمد جان کرمان جیرفت فرهنگی 438 فاطمه کرمیان ظهوری ماشاالله کرمان راین فرهنگی 439 حسین احمدی اسمعیل آبادی علی کرمان کرمان فرهنگی 440 نرگس لولایی صفر علی کرمان بم فرهنگی 441 علی رمضانی رمضان کرمان انار فرهنگی 442 معصومه امیر سبتکی محمد کرمان زرند فرهنگی 443 ناهید محدی پور مهدی کرمان بافت فرهنگی 444 علیرضا امیری محمد رحیم کرمان جیرفت فرهنگی 445 الهه شهرکی محمد کرمان کرمان فرهنگی 446 اکبر ضیاءالدینی دشت خاکی حسن کرمان زرند فرهنگی 447 ابوالفضل نادری پور علی کرمان انار فرهنگی 448 زهرا نادری پور علی کرمان انار فرهنگی 449 رهزا سلیمانی نژاد موسی کرمان جیرفت فرهنگی 450 هادی سینا موسی کرمان بافت فرهنگی 451 محبوبه ظبخی محمد کرمان انار فرهنگی 452 میثم ابنی غلام کرمان کوهبنان فرهنگی 453 سمیه قطب الدینی محمد کرمان کرمان فرهنگی 454 امیر حسین وطن پرست محمد رضا کرمان سیرجان فرهنگی 455 رحمان قریه میرزایی حمید کرمان راین فرهنگی 456 علیرضا عسگر زاده محمد کرمان کرمان فرهنگی 457 مهر آنا ابراهیمی ؟ محسن کرمان راین فرهنگی 458 خدیجه روح الامینی سید یحیی کرمان کوهبنان فرهنگی 459 حمید قریه میرزایی غلامرضا کرمان راین فرهنگی 460 سید عباس روح الامینی سیدمحسن کرمان کوهبنان فرهنگی 461 بدر جهان شهیدزاده کوهبنانی فضل الله کرمان کوهبنان فرهنگی 462 ایران مختار آبادی حسین کرمان کرمان فرهنگی 463 آفاق میرزایی یدالله کرمان راین فرهنگی 464 مریم زینلی عباس کرمان انار فرهنگی 465 زیور مرادی محمد کرمان شهربابک فرهنگی 466 رضا جعفری محمد کرمان کوهبنان فرهنگی 467 محبوبه قرایی  خضری حسین کرمان بردسیر فرهنگی 468 فاطمه کرباسی اکبر کرمان راور فرهنگی 469 معصومه سلطانزاده محمد کرمان کرمان فرهنگی 470 علی آرمند پور غلامرضا کرمان راین فرهنگی 471 عباس منصوری محمد کرمان کرمان فرهنگی 472 زهرا منصوری عباس کرمان کرمان فرهنگی 473 فاطمه عبدلی حسین کرمان زرند فرهنگی 474 فاطمه روحی زاده داوود کرمان بم فرهنگی 475 محبوبه منصوری یدالله کرمان راور فرهنگی 476 سید مهدی روح الامینی سیدمحمد کرمان کوهبنان فرهنگی 477 مریم حجار راینی غلامحسین کرمان راین فرهنگی 478 ملیکا فاضلی پیر جل مهدی کرمان انار فرهنگی 479 فرشته خلعتبری محمود کرمان انار فرهنگی 480 بیژن دولتی عزت الله کرمان بم فرهنگی 481 شیرعلی قامشلو جوان کرمانشاه کرمانشاه مکه 482 فاطمه رجبی محمد کرمانشاه کرمانشاه کربلا 483 زویا فشنحورانی ناصر کرمانشاه کنگاور کربلا 484 صدیقه گرمسیری حاجی مراد کرمانشاه کنگاور کربلا 485 زهره مرآتی منش اسمعیل کرمانشاه کرمانشاه کربلا 486 فاطمه عباسی نوربخش کرمانشاه اسلام آباد غرب کربلا 487 قمرناز سهرابی جان کرمانشاه کرمانشاه کربلا 488 نسترن قامشلو شیرعلی کرمانشاه کرمانشاه کربلا 489 بدری آذرفر حسین رضا کرمانشاه کنگاور مشهد 490 رضا چهری محمدرضا کرمانشاه کرمانشاه مشهد 491 سمیرا غلامی احمد کرمانشاه قصرشیرین مشهد 492 کیومرث مرادی علی اکبر کرمانشاه کنگاور مشهد 493 زینب عباسی امیرعلی کرمانشاه سنقر مشهد 494 فرزانه شیخی چراغعلی کرمانشاه سرپل ذهاب مشهد 495 فریبا جعفری اردشیر کرمانشاه اسلام آباد غرب مشهد 496 سامان امینی نریمان کرمانشاه کرمانشاه مشهد 497 علی میر خوش گفتار علی میرزا کرمانشاه سرپل ذهاب مشهد 498 جواد آذرفر حسین رضا کرمانشاه کنگاور مشهد 499 محمد تهوری حشمت اله کرمانشاه کرمانشاه قلم گویای قرآنی 500 سیده مریم موسوی نسب سیداحمد کرمانشاه کرمانشاه قلم گویای قرآنی 501 سمیرا اسماعیلی جمشید کرمانشاه اسلام آباد غرب قلم گویای قرآنی 502 ثریا رحمتی علی عباس کرمانشاه کنگاور قلم گویای قرآنی 503 سهیلا شریفی نادر کرمانشاه اسلام آباد غرب قلم گویای قرآنی 504 پرستو شریفی کهره محمدمراد کرمانشاه کرمانشاه قلم گویای قرآنی 505 کوثر حشمتی علی کرمانشاه سنقر قلم گویای قرآنی 506 محسن جمشیدی فریدون کرمانشاه اسلام آباد غرب قلم گویای قرآنی 507 اکرم مرادی عبدالحسین کرمانشاه کرمانشاه قلم گویای قرآنی 508 فرناز اسمعیل طلایی یداله کرمانشاه کرمانشاه قلم گویای قرآنی 509 مجتبی بیگزاد مرتضی کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 510 علی هاشمی حبیب اله کرمانشاه سنقروکلیایی هدیه فرهنگی 511 مینا مرادی شیوا شعبانعلی کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 512 فاطمه نازپرورده نعمت الله کرمانشاه جوانرود هدیه فرهنگی 513 نصرت محمدی علی محمد کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 514 زینب ده نوی دوستعلی کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 515 میلاد فتحی علیرضا کرمانشاه دالاهو هدیه فرهنگی 516 ناهید برآورده جهد کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 517 نیلوفر دائی چین حسین کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 518 مهرانگیز محمودی محمود کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 519 فاطمه صدری علی اشرف کرمانشاه سنقروکلیایی هدیه فرهنگی 520 راضیه منصوری احمد کرمانشاه قصرشیرین هدیه فرهنگی 521 وحید رحیمی قلحه حبیب اله کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 522 لیلا ملکی والا علیداد کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 523 کبری پاشایی حسن خان کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 524 حجت اله انصاری مقدم علی کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 525 شهناز نعمتی محمدعلی کرمانشاه سنقروکلیایی هدیه فرهنگی 526 کبری صبوری کاکامراد کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 527 مهدی علی حسینی مرتضی کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 528 فرزانه صیادی صیاد کرمانشاه سرپل ذهاب هدیه فرهنگی 529 میترا عسگری محمد کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 530 مریم کرماجانی محمدرضا کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 531 سمیه ترابی حسن علی کرمانشاه سنقر هدیه فرهنگی 532 زهرا افراشته پور مجید کرمانشاه گیلان غرب هدیه فرهنگی 533 الهام عبدالناجدینی حاجیعلی کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 534 حمیدرضا جنتی ابراهیم کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 535 مریم مومنی حبیب اله کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 536 کبری قامتی علی جعفر کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 537 جهانبخش نوری عزیزاله کرمانشاه سرپل ذهاب هدیه فرهنگی 538 پریوش تگرگی ویس مراد کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 539 مریم ویسی باقر کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 540 شهاب درکه حشمت اله کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 541 زهرا کوهدره صحبت کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 542 معصومه خانی عزیز کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 543 زینب خزایی مرتضی کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 544 هانیه باغفلکی ایرج کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 545 محمد رسولی ناجح کرمانشاه پاوه هدیه فرهنگی 546 زهرا شریفی علی کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 547 اختر حسنی صیدعلی کرمانشاه سنقر هدیه فرهنگی 548 شهلا امیری ابراهیم کرمانشاه کرمانشاه هدیه فرهنگی 549 صبریه عامریان صیدعلی کرمانشاه سنقر هدیه فرهنگی 550 منیژه خدابخشی آقامراد کرمانشاه کنگاور هدیه فرهنگی 551 فرصت رستمی صیدخان کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 552 افشین کریمی یداله کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 553 نسرین مرادوندی خیراله کرمانشاه اسلام آباد غرب هدیه فرهنگی 554 عذرا آذرمند عزیزعلی کرمانشاه سنقروکلیایی هدیه فرهنگی 555 شهلا عربی ابراهیم کهکیلویه و بویراحمد گچساران کربلا 556 احمدرضا حسینی ابوالحسن کهکیلویه و بویراحمد گچساران مشهد 557 صدیقه بنام هیبت اله کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه مشهد 558 سلمان نعمت پور علی قیصر کهکیلویه و بویراحمد کهکیلویه قلم گویای قرآنی 559 مهسا ایروانی هومان کهکیلویه و بویراحمد یاسوج قلم گویای قرآنی 560 الهه کرمی خدابخش کهکیلویه و بویراحمد یاسوج قلم گویای قرآنی 561 نجمه بامیان امان اله کهکیلویه و بویراحمد یاسوج قلم گویای قرآنی 562 ایرج استادمقدم پرهام کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 563 فرمزان آبرود روزعلی کهکیلویه و بویراحمد دنا هدیه فرهنگی 564 طیبه افشاری طالب کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 565 هاشم امینی نیک الله قلی کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 566 سیده ماه طلعت سادات حسینی سید یدالله کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 567 سمیه امین نیک خداداد کهکیلویه و بویراحمد دنا هدیه فرهنگی 568 ایوب افشاری نبی الله کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 569 راضیه دست یافته رضا کهکیلویه و بویراحمد دنا هدیه فرهنگی 570 سیداحمد موسوی مرحمت کهکیلویه و بویراحمد دنا هدیه فرهنگی 571 عباس رادنیا عظیم علی کهکیلویه و بویراحمد دنا هدیه فرهنگی 572 سعیده شریفی خواه لهراسب کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد هدیه فرهنگی 573 هوشنگ فولادی وندا بهمنیار کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 574 سیدمحمود رضوی قهفرخی سیداحمد کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 575 قدم خیر کاویانی علی قلی کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 576 ماه طلا سادات حسینی سیدیدالله کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 577 مریم کریمی خسرو کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 578 الهام بسطام نسب ریحان کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 579 سلیمان ایمان نژاد دی کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 580 سیدصدیقه زمانیان سیدحبیب اله کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 581 شهلا نوروزی مهریان سیدنصرالله کهکیلویه و بویراحمد یاسوج هدیه فرهنگی 582 کرامت سجادی پور کریم کهکیلویه و بویراحمد باشت هدیه فرهنگی 583 کرم قوام نژاد علی کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 584 صادق پناهی البرز کهکیلویه و بویراحمد گچساران هدیه فرهنگی 585 پرور دبیقی حمدالله کهکیلویه و بویراحمد چرام هدیه فرهنگی 586 زهرا حاجیلری حسین گلستان رامیان مکه 587 زهرا تیرانی محمدعلی گلستان آزادشهر کربلا 588 فرزانه جعفری عبدالرضا گلستان گنبد مشهد 589 سیده زهرا حسینی احمد گلستان شهرخان مشهد 590 نصیبه صحرانوردثقیه قربان گلستان علی آباد قلم گویای قرآنی 591 فاطمه جهانیان پهلوانلو رمضانعلی گلستان گنبدکاوس قلم گویای قرآنی 592 محراب محمودی قربانعلی گلستان آزادشهر قلم گویای قرآنی 593 هادی برزنونی محمدحسن گلستان آزادشهر هدیه فرهنگی 594 علی اصغر پسرکلو علی اکبر گلستان مینودشت هدیه فرهنگی 595 راحله شجاعیان محمد گلستان فاضل آباد هدیه فرهنگی 596 زهرا گرزین اکبر گلستان گرگان هدیه فرهنگی 597 سکینه غریب آبادی طالب گلستان گرگان هدیه فرهنگی 598 سیدمحمد میربهبهانی سیدعلی گلستان گرگان هدیه فرهنگی 599 علی شهمرادی حبیب الله گلستان گنبد کاوس هدیه فرهنگی 600 اعظم عبدالرحیمی جعفر گلستان گنبد هدیه فرهنگی 601 سیدمحمدرضا میردیلمی سیدرضا گلستان فاضل آباد هدیه فرهنگی 602 مجتبی اسبومحلی خلیل الله گلستان گرگان هدیه فرهنگی 603 کلثوم آبرودی علی محمد گلستان آزادشهر هدیه فرهنگی 604 فاطمه ساقی قاسمعلی گلستان گنبد هدیه فرهنگی 605 حسن گل چین حبیب گلستان آزادشهر هدیه فرهنگی 606 زهرا کوهساری غلام گلستان آزادشهر هدیه فرهنگی 607 زهرا سارانی ناصر گلستان کردکوی هدیه فرهنگی 608 معصومه ایومن رمضان گلستان گنبدکاوس هدیه فرهنگی 609 سیدروح اله حسینی میقان سیدجعفر گلستان علی آباد کتول هدیه فرهنگی 610 محمد رمضانی یکتایی محمد حسین گیلان رودسر مکه 611 فاطمه میرزایی ابوالحسن گیلان آستانه اشرفیه کربلا 612 خیرالله بخشایی ولی گیلان آستارا کربلا 613 ام لیلا حسین پورگوهری رسول گیلان رشت کربلا 614 محبوبه قایق پیمابحری عزیرعلی گیلان بندرانزلی کربلا 615 خدیجه بخشی منش گشتی اجاقعلی گیلان فومن کربلا 616 مهوش آهار مسیب گیلان کلاچای کربلا 617 مرتضی خوش تراش ابوالحسن گیلان لنگرود کربلا 618 محمدفاضل شعبان زاده بهمن گیلان رودسر مشهد 619 سکینه پورصمدی قربان گیلان فومن مشهد 620 خورشید فرجودی کیاکدایه اسماعیل گیلان لنگرود مشهد 621 سامره عاشوری احمد گیلان لاهیجان مشهد 622 انسیه صومایی محتشم گیلان رشت مشهد 623 فاطمه دلگرم ابراهیم گیلان رشت مشهد 624 زهرا لطفی نیا گداعلی گیلان رشت قلم گویای قرآنی 625 نوید طاهری ولی گیلان تالش قلم گویای قرآنی 626 سجاد فهیمی محمد گیلان فومن قلم گویای قرآنی 627 آتوسا مهررحیمی منوچهر گیلان بندرانزلی قلم گویای قرآنی 628 مریم لطفی نیا حسین گیلان رشت قلم گویای قرآنی 629 مریم گودرزوند چگینی اسدالله گیلان رودبار قلم گویای قرآنی 630 احیاء عنایت شعار محمدعیسی گیلان رشت هدیه فرهنگی 631 پرویز زمانی احمد گیلان رشت هدیه فرهنگی 632 مریم رنجکش کلسفروشی فرج الله گیلان رودبار هدیه فرهنگی 633 امیرحسین خوشقدم اذن اله گیلان تالش هدیه فرهنگی 634 اسماعیل گلریز محمدابراهیم گیلان بندرانزلی هدیه فرهنگی 635 جابر فیضی قاسم گیلان آستانه هدیه فرهنگی 636 احسان حکیم زاده علی گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 637 رضا تنهای چافی حجت الله گیلان رشت هدیه فرهنگی 638 آیدا پورمحسن علی گیلان رشت هدیه فرهنگی 639 محدثه فریدی لیلی سیروس گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 640 کامران نیک پور عیسی گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 641 الهام حبیبی گنجه نیری گیلان رودبار هدیه فرهنگی 642 سیده لیلی فخر مولوی میرعباس گیلان آستانه اشرفیه هدیه فرهنگی 643 سحر پورابراهیمی تقی گیلان رشت هدیه فرهنگی 644 امیرعباس پروری مجید گیلان رشت هدیه فرهنگی 645 محدثه آخته محمد گیلان آستانه اشرفیه هدیه فرهنگی 646 صدیقه پورمحمد فردین گیلان ماسال هدیه فرهنگی 647 مریم درویشوند پرویز گیلان لوشان هدیه فرهنگی 648 انسین شعبانپور شعبان گیلان رودسر هدیه فرهنگی 649 ریحانه فلاحتگر ذبیح اله گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 650 مجید همت پور عین الله گیلان رشت هدیه فرهنگی 651 زهرا رضادوست بارکو علی اصغر گیلان لاهیجان هدیه فرهنگی 652 سکینه نیکرو خشکدشتی تقی گیلان لاهیجان هدیه فرهنگی 653 جواد عیسی پور بهنام گیلان ماسال هدیه فرهنگی 654 رمضانعلی کریمی رجبعلی گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 655 کبری یعقوبی محمدی گیلان فومن هدیه فرهنگی 656 مریم محمدزاده علی گیلان شفت هدیه فرهنگی 657 آرزو فلاح طلب علی گیلان رشت هدیه فرهنگی 658 حامد قربانی اسماعیل گیلان رشت هدیه فرهنگی 659 حسین کارگشا علی گیلان شفت هدیه فرهنگی 660 سمیه عباسی زاده نوراله گیلان تالش هدیه فرهنگی 661 نرگس قاسم پور پرشکوه قاسم گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 662 فاطمه گلشنی پورکومله علی گیلان لنگرود هدیه فرهنگی 663 اسحق اکبری اسفندیار گیلان رودبار هدیه فرهنگی 664 رضا رشنوا مرایی پیر علی لرستان بروجرد مکه 665 سمانه پیر هادی آیت اله لرستان بروجرد کربلا 666 داود شاکری مهدی لرستان بروجرد مشهد 667 وحیده احمدی مقدم کریم لرستان خرم آباد مشهد 668 فرحناز حیدریان بهرام لرستان الشتر قلم گویا 669 سعید ماه پی جعفر لرستان بروجرد قلم گویا 670 عهدیه حقیقی مقدم فضل الله لرستان خرم آباد قلم گویا 671 الهام نصیری صفر لرستان لرستان هدیه فرهنگی 672 پروین محمد پور علی خان لرستان خرم آباد هدیه فرهنگی 673 سید مهران موسوی سید مسعود لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 674 مصطفی گودرزی محمد رضا لرستان بروجرد هدیه فرهنگی 675 سعید شیری رحیم لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 676 نسترن ملک محمدی حسین لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 677 فریبا شعبانی کامیار لرستان بروجرد هدیه فرهنگی 678 لیلا فرامرزی امید علی لرستان دورود هدیه فرهنگی 679 زرین تاج حسنوند تیر محمد لرستان الشتر هدیه فرهنگی 680 نقی حاجی حسینی شفیع لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 681 فیروزه نظامی احمد علی لرستان بروجرد هدیه فرهنگی 682 اصغر بیرانوند علی جعفر لرستان خرم آباد هدیه فرهنگی 683 محمد توکلی مهرداد لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 684 فریدون نیک آبادی صمد لرستان دورود هدیه فرهنگی 685 فاطمه مرادی حسن لرستان الشتر هدیه فرهنگی 686 شادی مرادی پور یدالله لرستان خرم آباد هدیه فرهنگی 687 مهدی رمضان ترکی محمد رضا لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 688 معصومه مهدوی ذبیح الله لرستان ازنا هدیه فرهنگی 689 محمد مرادی عباس لرستان ازنا هدیه فرهنگی 690 عرت الله حسنوند ولی شاه لرستان الشتر هدیه فرهنگی 691 زینب مهدی پوریان علی لرستان پلدختر هدیه فرهنگی 692 زیبا کرمی نژاد محمد حسین لرستان لرستان هدیه فرهنگی 693 زهرا حسین باپلقی محمد تقی لرستان ازنا هدیه فرهنگی 694 زینب توکلی حمید لرستان الیگودرز هدیه فرهنگی 695 سید روح الله شاهرخی سید یحیی لرستان پلدختر هدیه فرهنگی 696 فاطمه سعیدی اسیوئی علی اکبر مازندران ساری مکه 697 فاطمه قاسمی عیسی مازندران محمودآباد کربلا 698 فاطمه نجف پور سیف الله مازندران نکاء کربلا 699 کبری کاویانی قربان مازندران گلوگاه کربلا 700 سکینه کاظمی گرجی علیجان مازندران بهشهر کربلا 701 معصومه رضازاده علی اکبر مازندران بابل کربلا 702 زینب بناگر اسدالله مازندران آمل کربلا 703 رضا عرفانی راد عبدالحسین مازندران بابلسر کربلا 704 مبین دیودار مهدی مازندران نکاء مشهد 705 صبورا خلیلی حسین مازندران ساری مشهد 706 منیژه سراج سیف اله مازندران قائم شهر مشهد 707 محمد مصطفی پورکندلوسی تقی مازندران عباس آباد مشهد 708 ابراهیم قنبری گرجی حسینعلی مازندران بهشهر مشهد 709 نسترن رضایی یوسف مازندران آمل مشهد 710 زینب گرجیان عربی ناصرعلی مازندران بابلسر مشهد 711 صدیقه فرجامی فرخعلی مازندران چالوس مشهد 712 حکیمه یوسن لالیمی رمضان مازندران ساری مشهد 713 علیرضا آفاقی دارابی محمدجواد مازندران ساری مشهد 714 اکرم ایلخانی محسن مازندران جویبار قلم گویای قرآنی 715 مدینه محمد نژاد کیاسری اکبر مازندران چهاردانگه قلم گویای قرآنی 716 پروین تیلا بابا مازندران نکاء قلم گویای قرآنی 717 شعبان محمدی حیدر مازندران آمل قلم گویای قرآنی 718 معصومه عموزادخلیلی محمداسماعیل مازندران بهشهر قلم گویای قرآنی 719 محمد ابول ماشایی یحیی مازندران عباس آباد قلم گویای قرآنی 720 حسن احمدنژاد حسین مازندران بابل قلم گویای قرآنی 721 مریم سلیمی قاسم مازندران نکاء قلم گویای قرآنی 722 معصومه حدادیان ابراهیم مازندران بابل قلم گویای قرآنی 723 نقی جاشی اسماعیل مازندران نکاء قلم گویای قرآنی 724 ناصر قاسمی مصیب مازندران نور هدیه فرهنگی 725 حسین گلی کریمی شیرزاد مازندران بابلسر هدیه فرهنگی 726 فاطمه پورموسی ماندگار مازندران آمل هدیه فرهنگی 727 سمیرا شمسی مصطفی مازندران تنکابن هدیه فرهنگی 728 منیژه فلاح فرامرز مازندران قائم شهر هدیه فرهنگی 729 شرف نساء صادقپور غلامحسین مازندران بابل هدیه فرهنگی 730 واله عرب زاده رضا مازندران بابلسر هدیه فرهنگی 731 وحید موسوی زاد قاسم مازندران آمل هدیه فرهنگی 732 نصیبه خادملو جعفر مازندران گلوگاه هدیه فرهنگی 733 عبداله شیرزاد امان اله مازندران آمل هدیه فرهنگی 734 سیروس کجوری علی محمد مازندران قائم شهر هدیه فرهنگی 735 معصومه امین زاده خضراله مازندران بابل هدیه فرهنگی 736 لیلا عابدی فیروزجایی علی مازندران سوادکوه هدیه فرهنگی 737 زهرا طبقه آستانی مسلم مازندران نکاء هدیه فرهنگی 738 زهرا یداله نژادچاری حسین مازندران بابل هدیه فرهنگی 739 مریم بابازاده کامی رجبعلی مازندران بابل هدیه فرهنگی 740 سمیه خانجانی نصرالله مازندران بابلسر هدیه فرهنگی 741 رحیم رزاقی فشانی مهربخش مازندران بابل هدیه فرهنگی 742 سحر رضوانی ثامن جوباری غلام مازندران قائم شهر هدیه فرهنگی 743 سیدصادق قاسمی سیدحسین مازندران ساری هدیه فرهنگی 744 رقیه شاکری چنگیز مازندران بابل هدیه فرهنگی 745 مطلب فقیه؟؟ کرمعلی مازندران نوشهر هدیه فرهنگی 746 محسن نصرالهی بائی غلامعلی مازندران بابلسر هدیه فرهنگی 747 عزت زارع شعبان مازندران نور هدیه فرهنگی 748 فاطمه کاردل نورعلی مازندران آمل هدیه فرهنگی 749 فریبا احسانی فر حسین مازندران آمل هدیه فرهنگی 750 ابوالفضل ترکی رحمان مازندران آمل هدیه فرهنگی 751 محمدمهدی روبین محمدنقی مازندران نکاء هدیه فرهنگی 752 سیده لیلا حسینی میررجبعلی مازندران بهشهر هدیه فرهنگی 753 فاطمه نیکویی قزوینی نوروزعلی مازندران آمل هدیه فرهنگی 754 حمیده سلیمانی قدرت الله مازندران نور هدیه فرهنگی 755 فرزانه رمضانی حسن مازندران محمودآباد هدیه فرهنگی 756 زینب کیاکجوری مشهدی آقا مازندران نوشهر هدیه فرهنگی 757 زرانگیس علی نژاد علی اکبر مازندران رامسر هدیه فرهنگی 758 زهرا عموزادمهریوجی محمد مازندران ساری هدیه فرهنگی 759 کبری مژده جویباری علی مازندران جویبار هدیه فرهنگی 760 سیدابراهیم ساداتی سیدباقر مازندران بهشهر هدیه فرهنگی 761 خدیجه سلیمانی سلیمان مازندران نکاء هدیه فرهنگی 762 محسن ایاز اسماعیل مازندران آمل هدیه فرهنگی 763 رضا رئیسان علیمراد مازندران ساری هدیه فرهنگی 764 سیامک انگورج تقوی عبدالعلی مازندران چالوس هدیه فرهنگی 765 علی ساسی ابراهیم مازندران بابل هدیه فرهنگی 766 حسین روحی اسماعیل مازندران بهشهر هدیه فرهنگی 767 اکبر سازواری حسین مازندران بهشهر هدیه فرهنگی 768 قربانعلی طاهرپور منصور زلفعلی مازندران بابل هدیه فرهنگی 769 ملک محمد علائی رحمت مازندران نور هدیه فرهنگی 770 سمیرا احمدی نامدار مرکزی اراک مکه مکرمه 771 مرضیه کاظمی هادی مرکزی محلات کربلا 772 معصومه قاسم خانی هزاره حسین مرکزی اراک قلم قرآنی 773 فاطمه سلیمی مهدی مرکزی محلات قلم قرآنی 774 شیرین قنبری امید علی مرکزی ساوه قلم قرآنی 775 سلمان قلعه نویی منصور مرکزی اراک مشهد 776 محمد حسین افشار حسین مرکزی اراک مشهد 777 خداداد اسماعیلی هاشم مرکزی اراک فرهنگی 778 فاطمه گلی اسحق علی مرکزی خمین فرهنگی 779 مائده ستاری سلسمانی رمضان علی مرکزی اراک فرهنگی 780 حمید رضا نعمتی منصور مرکزی اراک فرهنگی 781 لیلا بصری محمد صفر مرکزی اراک فرهنگی 782 محمد مهدی نصری محمد مرکزی خنداب فرهنگی 783 محمد سیف آبادی عباس مرکزی اراک فرهنگی 784 اصغر محمدی علی مرکزی دلیجان فرهنگی 785 سمیه حمید نژاد واحد مرکزی اراک فرهنگی 786 عارف مقدس مرتضی مرکزی الهیه فرهنگی 787 رضا خراسانی یار محمد مرکزی دلیجان فرهنگی 788 زهره علی مددی محمد مرکزی دلیجان فرهنگی 789 لیلا کریمی قاسم مرکزی خنداب فرهنگی 790 زهرا کزازی یدی ابراهیم مرکزی اراک فرهنگی 791 قاسم عباسی محمد صادق مرکزی اراک فرهنگی 792 محمد جمشیدی عزت الله مرکزی اراک فرهنگی 793 طاهره ایرانمنش اکبر مرکزی اراک فرهنگی 794 حمیدرضا حسین پور منصور هرمزگان رودان مکه 795 سمانه فلاحت کار اسماعیل هرمزگان پارسیان کربلا 796 مهشید قنبری صفری منصور هرمزگان بندرعباس کربلا 797 صغری سبزعلی گلی محمد هرمزگان بندرعباس کربلا 798 طاهره ترکمانی تمبکی علی هرمزگان میناب کربلا 799 سمانه ملکی غلامرضا هرمزگان حاجی آباد مشهد 800 نازنین دهقان مازرجانی مهدی هرمزگان بندرعباس مشهد 801 زکیه محمدی عبدالحسین هرمزگان قشم مشهد 802 مجتبی فلاحی نژاد جوزانی یوسف هرمزگان بندرعباس مشهد 803 صدیقه تختی نژاد حیدر هرمزگان بندرعباس مشهد 804 مرضیه رضایی زاده علی هرمزگان بندرعباس قلم گویای قرآنی 805 موسی کریمی مسلم هرمزگان میناب قلم گویای قرآنی 806 حسین ذاکری فرد محمد هرمزگان میناب قلم گویای قرآنی 807 محمد ملک عبدالرحمان هرمزگان بندرلنگه قلم گویای قرآنی 808 فاطمه فرخی نیا مینابی عباس هرمزگان میناب هدیه فرهنگی 809 زینب داورآفرید محمد هرمزگان جزیره هرمز هدیه فرهنگی 810 آمنه گریدی عبدالله هرمزگان پارسیان هدیه فرهنگی 811 مریم دهقانی ابراهیم هرمزگان بندرعباس هدیه فرهنگی 812 حسین صالحی محمد هرمزگان رودان هدیه فرهنگی 813 فاطمه زارع عیسی هرمزگان رودان هدیه فرهنگی 814 مینا صوفی آبادی جواد هرمزگان بندرعباس هدیه فرهنگی 815 افسانه مصلحی جعنین فیروز هرمزگان رودان هدیه فرهنگی 816 اکرم ضعیفی محمد هرمزگان رودان هدیه فرهنگی 817 پوران عباسی فرد علی هرمزگان بستک هدیه فرهنگی 818 مژده کرمی عیسی هرمزگان بندرعباس هدیه فرهنگی 819 مرتضی واقفی ابراهیم هرمزگان قشم هدیه فرهنگی 820 حسن زادبوم عبدالباقی همدان همدان مکه 821 فرهنگ حیدری فیض الله همدان همدان کربلا 822 زهرا احمدوند اسمعلی همدان همدان مشهد 823 الهه حاجیلویی حاجیعلی همدان همدان مشهد 824 مهدی قرالو جمشید همدان همدان قلم گویای قرآنی 825 صدیقه فریدونی محمدحسن همدان همدان قلم گویای قرآنی 826 حمید نوری عین الله همدان تویسرکان قلم گویای قرآنی 827 زهرا رضائی پور آقامعلی همدان رزن هدیه فرهنگی 828 محمدعرفان همتی جواد همدان همدان هدیه فرهنگی 829 محسن کولیوند اسماعیل همدان نهاوند هدیه فرهنگی 830 علیرضا چشمه روشن عبدالله همدان رزن هدیه فرهنگی 831 مژگان روستای محمدرضا همدان تویسرکان هدیه فرهنگی 832 فرزانه احمدوند اسمعلی همدان تویسرکان هدیه فرهنگی 833 فاطمه مرادپور نادعلی همدان لالجین هدیه فرهنگی 834 مژگان نوروزی محسنیان کوچک علی همدان همدان هدیه فرهنگی 835 مهدی رهبری خیرالله همدان رزن هدیه فرهنگی 836 نسترن توکمان عبدالرضا همدان همدان هدیه فرهنگی 837 محمد احمدوند بهمن همدان تویسرکان هدیه فرهنگی 838 ولی اله جهانگیر ذبیح اله همدان رزن هدیه فرهنگی 839 فاطمه حاجیلویی قربانعلی همدان همدان هدیه فرهنگی 840 مریم زرگری مجد جعفر همدان همدان هدیه فرهنگی 841 مرضیه عقیلی سیدمهدی همدان همدان هدیه فرهنگی 842 نیره مالمیری قاسمعلی همدان تویسرکان هدیه فرهنگی 843 طاهره شعبانی عزت الله همدان همدان هدیه فرهنگی 844 فاطمه عدیری اسکندری جواد یزد یزد مشهد 845 علی شرفی حیبت یزد طبس قلم گویای قرآنی 846 مهدیه دهقانی تفتی حسینعلی یزد تفت قلم گویای قرآنی 847 زهرا هاتفی غلامعلی یزد صدوق هدیه فرهنگی 848 فاطمه مومنی شمس آبادی غلام حسین یزد اردکان هدیه فرهنگی 849 فهیمه سلمه نژاد حسین یزد یزد هدیه فرهنگی 850 الهه بدرام رجبعلی یزد طبس هدیه فرهنگی 851 رضا باقرزاده راوری محمد یزد یزد هدیه فرهنگی 852 نجمه دهقانی زاده بغدادآبادی علی یزد مهریز هدیه فرهنگی 853 محمدحسن جمعانی تفتی حسین یزد تفت هدیه فرهنگی 854 فاطمه رضوی محمد یزد طبس هدیه فرهنگی 855 رضا جمعانی تفتی محمدحسن یزد تفت هدیه فرهنگی 856 عباس سلیمانی بافقی حسین یزد بافق هدیه فرهنگی 857 نرجس زارع خورمیزی حسن یزد مهریز هدیه فرهنگی 858 عباسعلی کریمی راد محمدحسین یزد زارچ هدیه فرهنگی 859 محمدرضا رزاقیان یوسفعلی یزد تفت هدیه فرهنگی 860 اسماء باقری ابوالقاسم یزد بافق هدیه فرهنگی 861 اکرم مرادی مزرعه نو علی رضا یزد اردکان هدیه فرهنگی 862 محمدحسین اسماعیلی محمدرضا یزد تفت هدیه فرهنگی 863 زهرا بابایی حسین یزد یزد کربلا 864 حسین خادمی رجبعلی یزد یزد مشهد 865 ابراهیم دهقانیزاده علی یزد مهریز هدیه فرهنگی 866 سیدعلی اکبر میرعلمی سیدمحمد یزد یزد هدیه فرهنگی 867 سیدحسین حیان سیدحسن یزد تفت هدیه فرهنگی 868 فهیمه زارعی محمودآبادی احمد یزد میبد هدیه فرهنگی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ توسط میثم کابلی
تمامی حقوق مطالب برای اوقاف نیوز محفوظ می باشد